Rîu de Mori

Scurt istoric

Descoperirile arheologice au scos la iveală urme de locuire din secolele IX-X, care atestă o populaţie romano-slavă, înainte de pătrunderea maghiarilor în Transilvania. În plus, formaţiunile voievodale şi cneziale existente la venirea maghiarilor în Transilvania, în Ţara Haţegului şi alte locuri au opus o rezistenţă dârză asupririi feudale maghiare.

Cnezatele erau constituite din populaţie liberă condusă de juzi şi cneji. Ei se judecau după vechiul obicei al pământului (jus valachicum). Această situaţie s-a păstrat mult timp, până la sfârşitul veacului al XV-lea, mai ales la romanii din Ţara Haţegului condusă de voievodul Litovoi.
Un episod de grea încercare pentru populaţia hunedoreană îl constituie invazia tătarilor, în anii 1241-1242, care jefuiesc ţinutul, dar şi cele turceţti de mai târziu.

În evul mediu, întregul ţinut al Hunedoarei era proprietate regală sau aparţinea nobililor care aveau în stăpânire castele şi cetăţi între care Deva, Hunedoara, Orlea şi altele.
În anul 1442, în ţinutul Hunedoara se declanşează lupta condusă de Ioan de Hunedoara împotriva cotropirii otomane, concretizată în bătăliile de la Sîntimbru (judeţul Alba) şi Zeicani la Porţile de Fier ale Transilvaniei (comuna Samizegetusa).

Aşezare

Comuna Rîu de Mori este situată în partea de sud-vest a judeţului Hunedoara, la 62 km de municipiul Deva şi la 18 km de Haţeg (oraşul cel mai apropiat). Teritoriul comunei ocupă o suprafaţă de 387 km², are un relief accidentat, fiind aşezat la poalele Munţilor Retezat.
Comuna este străbătută de cea mai mare apă curgătoare din Ţara Haţegului - Rîul Mare şi de pârâiele Rîuşor şi Sibişel.

În componenţa comunei intră satele : Rîu de Mori - satul de reşedinţă, Brazi, Clopotiva, Ohaba-Sibişel, Ostrov, Ostrovel, Ostrovu Mic, Sibişel, Suseni, Unciuc şi Valea Diljii.
Faţa de centrul de comuna, satele sunt situate la distanţe cuprinse între 1 km, Ostrovel şi 23 km, Ohaba-Sibişel.
Drumul judeţean DJ685, Rîu de Mori-Clopotiva-Cîrneşti, şi drumul naţional DN68, Caransebeş-Haţeg-Deva, asigură legatura comunei cu reşedinţa judeţului, iar pe DJ686, Rîu De Mori-Santamaria Orlea, cu calea ferată, la o depărtare de 18 km, unde se află staţia Subcetate.

Afiseaza din:
Barajul Gura Apelor este construit în munte, pe Râul Mare, la aproximativ 40 de km de Hațeg şi este cel mai mare baraj de anrocamente din Europa.
Biserica Colţ este situată în satul Suseni al comunei „Râul de Mori“. În perioada comunistă, Biserica din piatră, ctitorită în secolul al XIV-lea de familia Cândeştilor, a fost transformată în grajd de animale, ajungând într-o stare de degradare totală. În urma Revoluţiei din anul 1989, Episcopia Aradului a hotărât să reînfiinţeze viaţa monahală la Cetatea Colţ, dar abia în anul 1995 schitul a căpătat viaţă, prin formarea primului nucleu de călugări.
Biserica de la Ostrov a intrat în atenţia epigrafiştilor de epoca română de la care avem şi o descriere a bisericii datată între secolul VII şi secolele XIII-XIV.
Contele Elek Kendeffy (?–1783) a construit în anul 1782, după ce a primit titlul de conte, un castel baroc la Sântămăria Orlea. Acesta evocă aspectul cetăţilor medievale franceze.
„În acest ţinut al celor două Jiuri nimeni nu s-ar învoi să călăuzească un călător spre Castelul din Carpaţi, oricare i-ar fi răsplata” Jules Verne.
Rezervaţia Ştiinşifică Gemenele are o suprafaţă de 1932 hectare protejate. Este una dintre ultimele păduri primare neafectate existente în Europa şi tot aici se află şi singura zonă de pădure antică amestecată.
Cine a călcat vreodată peste stâncile cenuşiu verzii ale Retezatului va rămâne pe veci în suflet cu chemarea lui, cine a băut din apa Râuşorului nu va avea linişte până nu va revedea acest munte. Cine se va oglindi în apa Bucurei va şti să înţeleagă ca în liniştea marelui lac glaciar se ascunde sufletul şi legenda marelui munte, sa stai culcat cu faţa spre lac într-o noapte de vară te va face să te simţi plutind între stelele căii lactee. Cine va urca în Peleaga va înţelege de ce merită să-ţi dai sufletul să ajungi pe un vârf de munte. Cine va străbate codrii va simţi foşnetul sălbăticiei şi încleştarea naturii în zilele în care cei doi uriaşi parcă vor să-şi reia stăpânirea muntelui.
Vizualizari: 2549